Prof. dr hab. Artur Rejter na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

W dniach 25-28 października 2018 r. prof. dr hab. Artur Rejter prowadził zajęcia na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz dla studentów slawistyki. Tematyka wykładów i konwersatoriów obejmowała gramatykę współczesnej polszczyzny (słowotwórstwo), poprawność językową oraz wybrane aspekty etniczności w języku.