Nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium

Doktorantka Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej mgr Dorota Hamerlok zdobyła drugą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego za najlepsze magisterium w roku 2017 w zakresie językoznawstwa. Nagrodzona praca pod tytułem „Rozwój słownictwa opartego na rdzeniu prasłowiańskim *tek- w polszczyźnie” powstała pod kierunkiem prof. dra hab. Artura Rejtera.

W tegorocznej – siedemnastej – edycji wzięło udział kilkanaście najlepszych polonistycznych prac magisterskich zgłoszonych przez polskie ośrodki akademickie. Gala konkursu odbyła się 26 października 2018 roku w Lublinie.