Konferencja „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ósmej konferencji naukowej z cyklu
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii,
która odbędzie się listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Tematyka wystąpień konferencyjnych będzie obejmować następujące zagadnienia:
1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji
4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Program konferencji znajduje się w załączniku.

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na siedem publikacji wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T. 1. 2006; T. 2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T. 3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T. 5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T. 6. 2016); pod redakcją Wioletty Wilczek (T. 7. w druku).

dr Wioletta Wilczek
organizator konferencji