Zaproszenie do udziału w projekcie pt. Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu dotyczącym realizacji międzynarodowego polsko-niemieckiego projektu badawczego pt. Etnolekt śląski a język polski i niemiecki. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne aspekty podwójnej językowej hybrydyzacji. Projekt prowadzony jest na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach wespół z Uniwersytetem w Hamburgu. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach w czwartek, 8 listopada 2018 roku o godzinie 17:00 w sali 11 na parterze.