Ogólnopolska konferencja naukowa pn. Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy, która odbędzie się 15 listopada (czwartek) 2018 rokuCentrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Spotkanie naukowe organizowane jest przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania są dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także rozważania na temat kształtowania się relacji międzypodmiotowych w cyberprzestrzeni. W ramach konferencji zaplanowany został także panel dyskusyjny, podczas którego naukowcy, badacze i praktycy będą dyskutowali na temat potencjału współczesnych miejsc pamięci, jakimi są cyfrowe archiwa społeczne.

Organizatorki konferencji

dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
dr Bernadetta Ciesek
dr Beata Duda