Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

7 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach odbyła się ósma konferencja naukowa z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Wydarzenie zostało zorganizowane Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikami byli przedstawiciele czterech polskich ośrodków akademickich: Katowic, Poznania, Warszawy i Krakowa. Dodatkowym wzbogaceniem formuły dotychczasowych spotkań młodych badaczy był panel „mistrzowski”, w którym wystąpili: prof. dr hab. Artur Rejter, prof. dr hab. Aldona Skudrzykdr hab. Katarzyna Wyrwas.

W prezentowanych referatach prelegenci podejmowali różnorodne zagadnienia historycznojęzykowe, m.in.: historię leksyki i zmiany semantyczne, analizę dawnych tekstów, humanistykę w ujęciu historycznym oraz problematykę interpunkcyjną i onomastyczną. Wygłoszone referaty staną się podstawą kolejnego tomu pokonferencyjnego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”.

dr Wioletta Wilczek
organizator konferencji