Relacja z konferencji pn. Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

15.11.2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy” organizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Podczas konferencji poruszane były tematy m.in. światów w grach cyfrowych (dr hab. Rafał Kochanowicz, UAM Poznań), relacji w portalach społecznościowych oraz przestrzeniach z nimi związanymi (dr Monika Kostro, UW, mgr Kamil Wabnic, UWr), blogosfery oraz jej lingwistycznych aspektów (dr hab. Joanna Senderska, UJK Kielce, dr Karolina Lisczyk, UŚ). Prelekcje z zakresu humanistyki cyfrowej, cyberprzestrzeni i obywatelskości wygłosiły również dr hab. Ewa Bobrowska, UJ, dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek UJK Kielce, dr Agnieszka Rosińska-Mamej, UJK Kielce, dr Anna Bendrat, UMCS Lublin, mgr Ewa Kaczmarz, UWr.

Szczególnie żywą dyskusję wywołał temat archiwistyki społecznej poruszonej w wystąpieniu dr Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak (UMK) oraz panelu dyskusyjnym, w której uczestniczyli dr hab. Marta Wójcicka, UMCS Lublin, dr Tomasz Czarnota, UMCS Lublin, mgr Katarzyna Ziętal, Fundacja Ośrodek Karta, mgr Łukasz Dziuba, Regionalny Instytut Kultury oraz słuchacze wyrażający swoje odczucia odnośnie szans, przeszkód oraz przyszłości tej dziedziny.

Frekwencja na konferencji mile zaskoczyła organizatorki. Sala była wypełniona po brzegi, a zainteresowanie nie malało, co dowodzi, że humanistyka cyfrowa jest obszarem godnym uwagi, wartym pogłębienia oraz otwierającym perspektywy dla społeczeństwa obywatelskiego i nie tylko.

tekst: Natalia Błachowska, zdjęcia: Małgorzata Grzonka