Zebranie naukowe Zakładu Historii Języka Polskiego

29 listopada (czwartek) 2018 r. o godz. 15.30 odbędzie się zebranie Zakładu Historii Języka Polskiego (p. 509). Referat pt. Jak komponenty gatunku przysięgi mogą zmieniać się w czasie? wygłosi mgr Aleksandra Mól.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!