Multimedialna publikacja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Serdecznie zapraszamy do lektury multibooka pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne. Interaktywna publikacja jest pokłosiem konferencji, której celem była wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej we współpracy z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Stowarzyszeniem Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Publikację można znaleźć pod adresem: www.spoleczenstwoobywatelskie.edu.pl