Bezpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców

W ramach projektu  pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa), Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ będzie prowadzić bezpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej i mające udokumentowane pozwolenie na pobyt w województwie śląskim.

Oferta kursów obejmuje:

  • semestralne kursy języka polskiego,
  • kursy przygotowujące do egzaminów certyfikatowych,
  • intensywne kurs języka polskiego,
  • kursy przygotowawcze do studiów w języku polskim,
  • kursy językowo-adaptacyjne.

Szczegółowe informacje: http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/fami/nabor/. Plakat dostępny tutaj.