Oferta stypendiów na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim

Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej.  Stypendyści będą mieli możliwość korzystania z imponujących zasobów bibliotecznych Uniwersytetu Torontońskiego, a także wzięcia udziału wżyciu intelektualnym uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem torontońskiej slawistyki. Oznacza to uczestnictwo w spotkaniach naukowych, imprezach o charakterze kulturalnym oraz inicjatywach promujących język polski i kulturę polską. Zaprezentują też wyniki swoich badań przed gremium wydziałowym. Komisja stypendialna weźmie pod uwagę przede wszystkim założenia projektów badawczych, które kandydaci chcieliby zrealizować na tutejszym uniwersytecie, a także ich kompatybilność z działalnością torontońskiej polonistyki. Więcej informacji znaleźć można tutaj: http://www.ijp.us.edu.pl/wp-content/uploads/JoannaDeMone-IVGS-Ogłoszenie.pdf