Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszą monografię dr hab. prof. UŚ Danuty Pluty-Wojciechowskiej pt. „Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. 

Książka prezentuje pierwsze w Polsce badania dotyczące efektywności terapii w przypadku wad wymowy wynikających z zaburzeń anatomicznych i czynnościowych, takich jak ankyloglosja, wada zgryzu, przerost migdałka gardłowego, zaburzenia oddychania i połykania. Autorka przedstawia wyniki badań na tle szerokiego kontekstu poznawczego. Analizuje bowiem transformację diagnozy i terapii wad wymowy, jaka odbyła się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w polskiej logopedii. Na takim tle omawia opracowaną przez siebie oryginalną Strategiczną metodę usprawniania realizacji fonemów (SMURF) i podstawy Fizjologicznej terapii miofunkcjonalnej (FTM). Monografia zawiera relację w wyników badań efektywności terapii za pomocą SMURF i FTM z wykorzystaniem analiz lingwistycznych i logopedycznych, a także testów statystycznych. Autorka porównuje opracowaną przez siebie metodę terapii z innymi sposobami postępowania opisanymi w literaturze polskiej i zagranicznej. Przedstawione studia ukazują SMURF jako oryginalną metodę terapii, która ma wyraźne umocowania lingwistyczne, biologiczne i logopedyczne. Jest także jedyną metodą terapii dyslalii w Polsce, której skuteczność została udowodniona w badaniach naukowych.

Opis pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/19303. Ze spisem treści, wstępem, indeksem rzeczowym i streszczeniem można zapoznać się w pliku PDF: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/efektywnosc_terapii_dyslalii_czw_st_e.pdf.