Wykłady dr Beaty Kiszki-Pytel w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku

27 lutego 2019 roku dr Beata Kiszka-Pytel wygłosiła wykłady dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum poświęcone tematyce antroponimicznej. Prelekcje odbyły się w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.