Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka

Miło nam poinformować Państwa, że w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazała się wieloautorska monografia pod redakcją dr Emilii Bańczyk i dr Natalii Moćko Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka.

Monografia wpisuje się w nurt nowoczesnych badań transdyscyplinarnych. Publikacja podejmuje niezwykle aktualne i bardzo szerokie zagadnienie wpływu mediów na sposób myślenia i język dzieci. Podstawowym założeniem zbioru, widocznym we wszystkich zgromadzonych w publikacji tekstach, jest uznanie, że obecność mediów w życiu dziecka znacząco wpływa na jego sposób postrzegania świata. Mozaikowość przekazu i rozmaitość wpływów medialnego świata najlepiej oddaje pojęcie medialnych kodów. Teksty zgromadzone w tomie dają pogląd zarówno na to, jakie treści z mediów dziecięcy odbiorca może przyswajać, jak i na to, co rzeczywiście pozostaje z kontaktu z mediami w dziecięcej mowie i myśleniu. Autorzy, warto zaznaczyć – praktycy, podkreślają przy tym wagę edukacji medialnej. Publikacja niniejsza skierowana jest do pedagogów, psychologów i językoznawców, a także świadomych rodziców i wszystkich zainteresowanych relacją media – dziecko.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/18983. Ze spisem treści i wstępem można zapoznać się w pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/medialne_kody_w_wyobrazni_czw_st_e.pdf.