Praktyki zawodowe – spotkanie dla studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej

Zapraszamy studentów I roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej na spotkanie w sprawie realizacji praktyk zawodowych, które odbędzie się 14 marca (czwartek, w godz. 10.30-11.15, sala 107). Ze względu na praktyczny profil studiów praktyki zawodowe są niezwykle istotnym elementem programu kształcenia studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa.

Na spotkaniu będą poruszanie nie tylko kwestie proceduralne, ale przede wszystkim zależy nam na zbudowaniu przestrzeni, która pozwoliłaby na rozmowę o problemach, wątpliwościach studentów w kontekście poszukiwania interesujących praktykodawców. Ważne jest również i to, abyśmy dzięki wymianie spostrzeżeń mogli zadbać o to, aby praktyki były możliwie efektywne  i podnosiły te kompetencje, które są zakładane efektami kształcenia.

Prosimy o obecność na spotkaniu.

Opiekunki praktyk:
dr Beata Duda
dr Ewa Ficek
dr Kamila Kuros-Kowalska
dr Ewa Ulitzka