Zaproszenie na zebranie ZLTiD

W czwartek 14 marca odbędzie się zebranie naukowe Zakładu Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, którego gościem będzie dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek. Przedmiotem dyskusji będzie najnowsza książka słowackiej badaczki Olgi Orgonowej pod polskim tytułem Stylistyka interakcyjna.

Wszystkich chętnych do wysłuchania sproblematyzowanego streszczenia książki dokonanego przez Gościa a potem do dyskusji nad jej tezami zapraszamy na godz. 15.00 do pok. 517.