Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) wraz z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) zapraszają serdecznie studentów do udziału w II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2017 i 2018.
W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:
· I miejsce – 3 000 zł
· II miejsce – 2 000 zł
· III miejsce – 1 000 zł.
Prace nadsyłać należy w terminie do 5.05.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie
internetowej:
http://www.irwirpan.waw.pl/634/633/konkurs-na-prace-magisterska-2019, a także profilu facebookowym: https://www.facebook.com/irwirpan/photos/a.1154110318014701/2180379138721142/?type=3&theater.
Do pobrania: plakat, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.
Sprawy organizacyjne – kontakt mailowy (konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl) lub telefoniczny (22 657 27 02).