„DIAGNOZA I TERAPIA MOWY BEZŁADNEJ”

Serdecznie polecamy warsztaty dla logopedów i studentów „DIAGNOZA I TERAPIA MOWY BEZŁADNEJ”, które odbędą się 17 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów, który działa przy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, oraz Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej szczegółów znaleźć można na plakacie.