Warsztaty dla redaktorów Magazynu „Suplement”

30 maja br. dr Karolina Lisczyk przeprowadziła warsztaty z zakresu kultury języka dla redaktorów Magazynu Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”. Uczestnicy spotkania rozmawiali o trudnościach i pułapkach językowych, na które mogą się natknąć autorzy artykułów w pracy nad tekstem. Zaangażowanie młodych dziennikarzy w omawianą problematykę pozwala wnioskować o ich wysokich kompetencjach lingwistycznych, których dowody mogą znaleźć czytelnicy „Suplementu”.