Konferencja „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”

8 czerwca odbyła się konferencja logopedyczna Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach. Wydarzenie miało miejsce w CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) w Katowicach, gdzie wystąpiło wielu specjalistów w dziedzinie logopedii i językoznawstwa. Referaty dotyczyły między innymi problematyki nowych technologii w kontekście rozwoju mowy, prawidłowego użycia głosu w wystąpieniach publicznych, zastosowania piosenek w nauce języków, a także terapii jąkania oraz dialogu terapeutycznego. Podczas dyskusji, kończących każdą sesję, była możliwość wyrażenia swoich poglądów i zgłębienia niektórych wątków prezentacji z pomocą ekspertów. Słuchacze uczestniczyli także w wielu ciekawych rozmowach z prelegentami podczas przerw kawowych.