„Logopedia Młodych”

1 czerwca 2019r. miało miejsce szczególne wydarzenie logopedyczne – tego dnia odbyła się konferencja naukowa „Logopedia Młodych”, w trakcie której zaproszeni goście dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a studenci kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa ze specjalnością logopedyczną po raz pierwszy zaprezentowali szerszemu audytorium pomysły na swoją działalność naukową. Tegoroczne dyplomantki przedstawiły tematy swoich prac licencjackich oraz wyniki badań, przeprowadzonych na ich potrzeby. Natomiast studenci drugiego roku przygotowali cykl miniatur logopedycznych,

w ramach którego zostały omówione zróżnicowane problemy współczesnej logopedii oraz jej powiązania z innymi dziedzinami nauki. Konferencję zwieńczyła prapremiera obsypanego nagrodami amerykańskiego filmu dokumentalnego „When I stutter – Kiedy się jąkam” Johna Gomeza, poprzedzona wystąpieniem wprowadzającym w tematykę filmów fabularnych i edukacyjnych, portretujących jąkanie.

Piotr Maga