Konferencja Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

W dniach 27 i 28 czerwca br. odbywała się konferencja naukowa pt. „Perspektywy rozwoju badań lingwistycznych”, która zgromadziła pracowników Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Wydarzenie zostało w pełni poświęcone prezentacji badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu. Było także okazją do dyskusji nad pomysłami badawczymi.
Podczas spotkania wygłoszone zostały podziękowania i mowy pochwalne na cześć Pań Profesor przechodzących na emeryturę: prof. zw. dr hab. Ewy Jędrzejko (laudację wygłosiła dr Ewa Biłas-Pleszak) oraz prof. dr hab. Joanny Sobczykowej (laudację wygłosiła prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa). Słowa podziękowania i uznania dla Pań Profesor skierowała również Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak.