Spotkanie z partnerami w ramach „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world”

Od 28 do 29 listopada 2019 roku gościmy na Uniwersytecie Śląskim naszych partnerów w projekcie „Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. „Be-com” służyć ma poprawie zarówno kompetencji cyfrowych, jak i komunikacyjnych wśród nauczycieli akademickich oraz studentów nauk humanistycznych i ścisłych.

Wczoraj z reprezentantami zaangażowanych w projekt instytucji: European University Cyprus, Universita ta Malta, Kazimiero Simonaviciaus Universitetas, Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE rozmawialiśmy o założonych celach, dzieliliśmy się zadaniami, pracowaliśmy w grupach nad planami dotyczącymi poszczególnych rezultatów pracy intelektualnej (Cyfrowy zestaw narzędzi – Skuteczna komunikacja w erze 2.0; Cyfrowy zestaw narzędzi – bezpieczna komunikacja w erze Web 2.0; Podręcznik – Jak się komunikować w Internecie w erze Web 2.0?; Edukacyjna gra strategiczna oparta na koncepcji mapowania akcji i idei gamifikacji).

Dziś dyskutujemy o upowszechnianiu rezultatów i o ewaluacji projektu, doskonalimy stosowanie narzędzi zwiększania wpływu jego rezultatów, roztrząsamy dylematy związane z zarządzaniem, finansowaniem i raportowaniem. A jutro (już każdy w swojej instytucji, ale wciąż z wzajemnym wsparciem) bierzemy się do dalszej pracy. Jej efekty komunikować będziemy na bieżąco – także cyfrowo.