Warsztaty języka migowego

Członkowie Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego oraz studenci pierwszego roku logopedii wzięli udział w warsztatach języka migowego, zorganizowanych przez Koło Naukowe Młodych Logopedów UŚ. Prowadząca zajęcia mgr Alicja Podstolec podczas trzech listopadowych spotkań przedstawiła chętnym do nauki tego języka alfabet palcowy, podstawowe pojęcia, zwroty grzecznościowe i tematykę zaproponowaną przez obecnych na warsztatach studentów. Mgr Podstolec opowiedziała także ciekawe anegdoty i podzieliła się doświadczeniami pracy z osobami głuchymi, a także odpowiedziała na każde zadane pytanie dotyczące tematyki języka migowego oraz osób posługujących się nim. Spotkania z tak wspaniałą osobą i specjalistką wiele nauczyły studentów i rozbudziły w nich chęć dalszego działania.

Martyna Gąsiorek, I rok logopedii UŚ

Katarzyna Romaniuk, przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ