Językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego na 4. Śląskim Festiwalu Nauki

W dniach 25-27 stycznia językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego włączyły się w organizację czwartego Śląskiego Festiwalu Nauki, proponując uczestnikom tego wydarzenia udział w różnego rodzaju aktywnościach upowszechniających wiedzę o dawnym i współczesnym języku polskim, autoprezentacji czy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Wśród zrealizowanych przez językoznawczynie projektów znalazły się: wykłady dr hab. prof. UŚ Agnieszki Pieli („W muzeum języka polskiego, czyli bliskie spotkanie z mową naszych przodków”) oraz doktorantek Marty DargiewiczJulii Piotrowskiej („Negocjacje, filmy na YouTube i nie tylko”), a także warsztaty zorganizowane przez dr Ewę Biłas-Pleszak („Argumentacja na ringu, czyli jak bronić się przed manipulacją”), dr Karolinę Lisczyk wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców („(nie)Obcy – Inny w języku”) i dr Barbarę Mitrengę („Polszczyzna Jana Kochanowskiego – jak brzmiał język polski ponad 400 lat temu?”). Ponadto w 4. ŚFN aktywny udział wzięły dr Kinga Wąsińska i studentki Koła Kultury Języka Polskiego oraz dr Barbara Mitrenga dr Ewa Ulitzka, które – w ramach stanowiska pokazowego filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Polonistyka jest bliżej” – przygotowały gry, zabawy, zadania i ciekawostki promujące poprawną polszczyznę oraz umożliwiające młodszym i starszym uczestnikom festiwalu sprawdzenie swojej wiedzy językowej.