Zamiast mitu wybierz fakt, czyli Koło Młodych Logopedów na Śląskim Festiwalu Nauki

Podczas drugiego dnia 4. Śląskiego Festiwalu Nauki (26.01.2020 r.) Koło Naukowe Młodych Logopedów UŚ wraz ze swoją opiekunką naukową, dr hab. Katarzyną Węsierską, miało okazję zaprezentować efekty prac nad adaptacją i wdrażaniem programu InterAct – każdy z nas jest inny i każdy taki sam, którego celem jest szerzenie pozytywnego nastawienia wobec różnego rodzaju odmienności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem jąkania. Podczas tego wystąpienia, zatytułowanego InterAct – zamiast mitu wybierz fakt. Zmiana postaw wobec jąkania, osoby zainteresowane zagadnieniem na początku miały możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu swojej wiedzy o jąkaniu podczas krótkiego interaktywnego quizu, którego pytania przedstawiały różne, prawdziwe lub fałszywe, obiegowe sądy o tym zaburzeniu płynności mowy. Na troje uczestników mogących poszczycić się największą ilością poprawnych odpowiedzi czekały nagrody książkowe.

Kolejnym elementem tego wydarzenia był krótki wykład dr hab. Katarzyny Węsierskiej – ekspertka dostarczyła audytorium sporej dawki wiedzy o jąkaniu, obalając tym samym wiele przytoczonych wcześniej mitów. Ostatnia część spotkania należała do członków Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ. Podczas jej trwania opowiedzieli oni o każdym z etapów swoich prac, w które byli także zaangażowani studenci I roku logopedii, badający postawy dzieci wobec jąkania przed wdrożeniem programu oraz po zapoznaniu uczniów z jego treściami przy użyciu testu POSHA-S/CH. Młodzi logopedzi zaprezentowali także efekty adaptacji anglojęzycznych materiałów – pracy nad tłumaczeniem czy dubbingiem stanowiących niezwykle istotny element programu filmików z udziałem kukiełek, a także pokrótce omówili poszczególne spotkania z dziećmi, które na długo pozostaną dla nich bardzo miłym wspomnieniem. Także biorąc pod uwagę przedstawione w prezentacji wypowiedzi małych uczestników programu, było to dla nich przyjemne i pouczające wydarzenie. Pozostaje mieć nadzieję, że zdobyta wiedza została właściwie przekazana i utrwalona zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych uczestników festiwalowego wykładu!

A tak o opisanym powyżej wystąpieniu wypowiedzieli się jego uczestnicy:

– „InterAct – zamiast mitu wybierz fakt. Zmiana postaw wobec jąkania. – jedee z lepszych
w moim odczuciu wykładów, w których można było uczestniczyć podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki. Mimo dostępu do wielu źródeł naukowych nasza wiedza na temat bycia człowiekiem jest na niewielkim poziomie, co prowadzi do różnic między nami. Warsztaty te pozwoliły otworzyć oczy i zrozumieć, że jąkanie, tak jak i płynne mówienie, jest naszą cechą, która nie powinna mieć wpływu na bycie szczęśliwym i spełnionym.” – Anna, studentka

– „Wykład Koła Naukowego Młodych Logopedów pt. InterAct zamiast mitu wybierz fakt był dla mnie bardzo pouczający. Wiele dowiedziałam się na temat jąkania, a przy okazji quizu mogłam w przyjemny sposób sprawdzić swoją wiedzę. Jako osoba studiująca na kierunku pedagogicznym cieszę się, że mogłam poznać metodę zapoznawania dzieci zarówno z pojęciem jąkania, jak i różnorodności wśród otaczających je ludzi. Jestem przekonana, że dzięki temu wykładowi w swojej przyszłej pracy będę chciała wykorzystać InterAct.” – Natalia, studentka.

Katarzyna Romaniuk, lic.,
Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Logopedów