dr hab. prof UŚ Katarzyna Węsierska na Uniwersytecie Hanowerskim w Niemczech

W ostatnich dniach stycznia 2020 roku dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ gościła na Uniwersytecie Hanowerskim w Niemczech – Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Oprócz wykładów i warsztatów dla studentów logopedii wygłosiła ona także wykład otwarty zatytułowany „Can movie deepen our understanding of stuttering?” („Czy filmy mogą pogłębić nasze rozumienie jąkania?”). Po wykładzie dr hab. Katarzyny Węsierskiej miała miejsce projekcja niemieckiej wersji filmu „When I stutter” („Kiedy się jąkam” – www.whenistutter.org). Po projekcji filmu dr hab. Katarzyna Węsierska wspólnie z członkami lokalnej uniwersyteckiej grupy samopomocowej dla osób jąkających się wzięła udział w dyskusji panelowej.