Wykłady dr Ewy Ficek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

21 lutego br. dr Ewa Ficek z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła dwa wykłady dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach poświęcone problematyce onomastycznej oraz poprawnościowej. Prelekcje odbyły się z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i miały związek z działaniami Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego „Via Linguae”.