Wykłady dr Beaty Kiszki-Pytel w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku

21 lutego br. dr Beata Kiszka-Pytel wygłosiła dwa wykłady dla uczniów szkoły podstawowej i liceum poświęcone nazwom miejscowości. Prelekcje odbyły się w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.