Prof. dr hab. Artur Rejter członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Artur Rejter został wybrany przez społeczność akademicką językoznawców z całej Polski na członka Komitetu Językoznawstwa PAN na kadencję 2020-2023. Komitet ten – jako jeden z najstarszych – został powołany w roku 1952, a jego zadaniem jest między innymi integracja środowiska polskich lingwistów badających różne języki etniczne. W skład Komitetu wchodzi 30 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe.