Wykład prof. dr. hab. Artura Rejtera w Lublinie w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

28 lutego 2020 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Artur Rejter wygłosił wykład nt. „Między stałością i zmiennością. Z dziejów dyskursu naukowego”, którego wysłuchała szeroka publiczność złożona z pracowników naukowych i dydaktycznych UMCS, studentów oraz uczniów szkół średnich. Na uroczystości obecne były także władze miasta, w tym prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, który wręczył prof. A. Rejterowi Medal Unii Lubelskiej m.in. „za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w dziedzinie językoznawstwa”.