LogoLAB w przestrzeni wirtualnej!

Pomimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19 działające od kilku lat pro bono na Uniwersytecie Śląskim warsztaty dla jąkających się dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców nie zawiesiły swej działalności (www.zpm.us.edu.pl/logolab). Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, nasze warsztaty przybrały teraz formę wideokonferencji. Jak do tej pory udało nam się zorganizować, wspólnie z terapeutkami-wolontariuszkami: mgr Aleksandrą Boroń, mgr Izabelą Michtą i mgr Agatą Sakwerdą, już dwie edycje takich wideokonferencji z udziałem rodziców (27.03.2020) i dzieci (3.04.2020). W najbliższym czasie przygotowujemy kolejne spotkania poświęcone tematyce mobbingu szkolnego. Tym razem w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów – oprócz terapeutek – zaangażowani są studenci specjalności logopedycznej. Planujemy także kolejne niespodzianki (m.in. dla nauczycieli).
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają tę inicjatywę!