Komunikacyjne i prawne aspekty mediacji – w służbie wspierania porozumienia

12 maja br. odbyło się pierwsze międzywydziałowe spotkanie kół naukowych w trybie online pod hasłem Komunikacyjne i prawne aspekty mediacji – w służbie wspierania porozumienia. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” (komunikacja promocyjna i kryzysowa: negocjacje kryzysowe) oraz przedstawiciele Koła Naukowego Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae”, działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie trwania wideokonferencji ukazano szereg kluczowych aspektów, istotnych z punktu widzenia realizowania metody mediacji, a mianowicie:

  • przedstawiono specyfikę postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych,
  • omówiono sprawy rodzinne zdatne do mediacji oraz wyłączone spod mediacji,
  • omówiono istotę ugody mediacyjnej w sprawie o uregulowanie kontaktów
    z dzieckiem,
  • przedstawiono techniki mediacyjne i interwencyjne mediatora,
  • ukazano rolę pytań w procesie dochodzenia do porozumienia,
  • zaprezentowano sposoby komunikowania się, które zapobiegają powstawaniu sporów.

Organizatorzy dziękują partnerom – przedstawicielom Koła Naukowego Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae” za owocną współpracę. Łączą także nadzieję, że wspólne zaangażowanie będzie stanowiło prospektywny krok w zakresie rozpowszechniania nieantagonistycznych metod rozwiązywania sporów.

Zapraszają także wszystkich zainteresowanych zagadnieniem mediacji do przyłączenia się do Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy”.

Koło można znaleźć na Facebook’u, a także napisać wiadomość e-mail na adres: mediujemy@us.edu.pl

Zapraszamy!