ORGANIZACJE I KOŁA NAUKOWE

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA? ORGANIZOWAĆ CIEKAWE WYDARZENIA SPOŁECZNE? ZDOBYĆ PIERWSZE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE? POZNAĆ NOWYCH LUDZI?
POZNAJ OFERTĘ NASZYCH KÓŁ NAUKOWYCH

Koło Naukowe Komunikator6d SKNJ sekcja współczesnego języka polskiego

Koło Kultury Języka Polskiego

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców – sekcja współczesnego języka polskiego

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców – sekcja historycznojęzykowa

Koło Naukowe Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego