DO POBRANIA

Skierowanie na praktyki pobierz
Oświadczenie studenta dot. zasad organizacji praktyk zawodowych pobierz
Podanie o wyrażenie zgody na zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki pobierz
Porozumienie o organizacji praktyki zawodowej pobierz
Zaświadczenie z praktyk (nowe od 2020 roku)
pobierz
Raport z przebiegu praktyki zawodowej pobierz
Dziennik praktyk (AJiK, doradztwo wizerunkowe i rzecznikowsko, dyskurs, negocjacje, komunikacja promocyjna) (nowe od 2020 roku)
pobierz
Dziennik praktyk (poradnictwo logopedyczne) (nowe od 2020 roku)
pobierz
Opinia opiekuna praktyk (poradnictwo logopedyczne) (nowe od 2020 roku)
pobierz
Aneks do porozumienia o organizacji praktyki zawodowej pobierz
Wniosek o przedłużenie semestru pobierz
Wniosek o przelogowanie z zajęć pobierz