KONTAKT

Dyrektor kierunku: dr Ewa Biłas-Pleszak

Dziekanat: I, II i III rok komunikacji promocyjnej i kryzysowej: lic. Joanna Ulijarczyk

Sekretariat kierunku: mgr Joanna Raś, joanna.ras@us.edu.pl

Kontakt ze studentami:

I rok e-mail:  kpik1922@gmail.com 

Opiekun I roku: dr Wioletta Wilczek 


II rok e-mail: kpik2018.us@gmail.com

1. grupa komunikacji promocyjnej: komunikacja.promocyjnagr1@gmail.com
2. grupa komunikacji promocyjnej: komunikacjapromocyjna2@gmail.com
doradztwo wizerunkowe: dwir20182021@gmail.com
negocjacje kryzysowe: kpik2018.negocjacjekryzysowe@gmail.com
logopedia: kpik.logopedia@gmail.com

Opiekun II roku: dr Wioletta Wilczek 


III rok e-mail: k.promocyjnaikryzysowa2017@gmail.com 

1. grupa komunikacji promocyjnej: promocyjna.gr1@gmail.com
2. grupa komunikacji promocyjnej: grupa2kp@gmail.com
doradztwo wizerunkowe: d.wizerunkowe2017@gmail.com
negocjacje kryzysowe: negocjacje2018@gmail.com
logopedia: specjalnosc.logopedyczna@gmail.com

Opiekun III roku: dr Wioletta Wilczek