KONTAKT

Wicedyrektor w IJP ds. dydaktycznych: dr Ewa Biłas-Pleszak

Dziekanat:

I i II rok komunikacji promocyjnej i kryzysowej: mgr Żaneta Cieślik
III rok komunikacji promocyjnej i kryzysowej: mgr Barbara Rozwadowska

Sekretariat Instytutu Języka Polskiego: mgr Bożena Soboń, Anna Jacoszek

 

Kontakt ze studentami:

I rok e-mail: kpik2018.us@gmail.com

1. grupa komunikacji promocyjnej: komunikacja.promocyjnagr1@gmail.com
2. grupa komunikacji promocyjnej: komunikacjapromocyjna2@gmail.com
doradztwo wizerunkowe: dwir20182021@gmail.com
negocjacje kryzysowe: kpik2018.negocjacjekryzysowe@gmail.com
logopedia: kpik.logopedia@gmail.com

Opiekun I roku: dr Wioletta Wilczek 


II rok e-mail: k.promocyjnaikryzysowa2017@gmail.com 

1. grupa komunikacji promocyjnej: promocyjna.gr1@gmail.com
2. grupa komunikacji promocyjnej: grupa2kp@gmail.com
doradztwo wizerunkowe: d.wizerunkowe2017@gmail.com
negocjacje kryzysowe: negocjacje2018@gmail.com
logopedia: specjalnosc.logopedyczna@gmail.com

Opiekun II roku: dr Wioletta Wilczek


III rok e-mail: kpikus2016@gmail.com

1. grupa komunikacji promocyjnej: kpromocyjnagr1@gmail.com
2. grupa komunikacji promocyjnej: kpromocyjna2@gmail.com
doradztwo wizerunkowe: usdwir@gmail.com
negocjacje kryzysowe: negocjacjekryzysowe2016@gmail.com
logopedia: logopedia.us.2017@gmail.com

Opiekun III roku: dr Wioletta Wilczek