Koło Kultury Języka Polskiego (KKJP)

Koło Kultury Języka Polskiego tworzą studenci, których łączy zamiłowanie do języka. Od 2010 roku wspólnie poszukujemy rozwiązań lingwistycznych zawiłości, niestrudzenie tropimy błędy językowe oraz uwrażliwiamy na wartość i piękno języka ojczystego. Swoją wiedzą dzielimy się z innymi, regularnie odpowiadając na pytania kierowane do Poradni Językowej UŚ, a także przygotowując … więcej