Studenckie Koło Naukowe Językoznawców – sekcja współczesnego języka polskiego

6d studenckie koło naukowe językoznawców - Kopia

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców (SKNJ),
działające przy Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
serdecznie zaprasza na spotkania dyskusyjne, które odbywają się w każdy poniedziałek, od godz. 15.00 do 17.00, w pokoju 520.

Podążaj za słowem, to znaczy za tym, co wspólne.
Heraklit z Efezu


Studenckie Koło Naukowe Językoznawców funkcjonuje przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, od przeszło 40 lat. SKNJ zrzesza obecnie studentów w dwóch (niezależnie działających) sekcjach: współczesnej i historycznej.

Sekcja współczesnego języka polskiego organizuje spotkania dyskusyjne. W trakcie zebrań studenci realizują m.in. blok tematyczny: „Język w świetle odkryć nauki”. Działalność w kole naukowym stwarza możliwość pogłębiania swojej wiedzy o języku i mowie. Członkowie koła mogą również prezentować wyniki swoich badań w trakcie spotkań i konferencji, jak również publikować swoje prace w przygotowywanych do druku tomach. Co więcej, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców organizuje cyklicznie: warsztaty (dwa razy w roku – w Szczyrku) oraz konferencje (raz do roku – w Katowicach). Na przełomie kwietnia i maja (lub września i października) współorganizujemy też ogólnouczelniany „Festiwal Nauki” (Jarmark Wiedzy). A oto kilka tematów i wątków, jakie najczęściej (i najchętniej) podejmujemy podczas naszych spotkań i wyjazdów:

 1. Język a filozofia: I kto to mówi…? Czy to my mówimy językiem, czy to raczej on mówi nami (a może i tak, i tak)?
 2. Język a teologia: Święte słowa! Chwytając Pana Boga za nogi – w języku i w mowie…
 3. Język a matematyka: Liczyć się ze słowami. O tym, jak kilkanaście prostych reguł opisuje nieskończenie wiele zdań
 4. Język a logika: Tak na chłopski rozum: jeśli się powiedziało a, to… Czy język jest (nie)logiczny (zwłaszcza język polski)?
 5. Język a informatyka: Mówić do kogoś jak do ściany. Dlaczego rozmowa z komputerem jakoś się nie klei?
 6. Język a fizyka: Nadawać na tych samych falach. O tym, że siła, wysokość i barwa dźwięku też mają (swoje) znaczenie
 7. Język a biologia: Mów jak człowiek – masz to we krwi! Dlaczego zwierzęta nie mówią? O cudach (i) ewolucji
 8. Język a etnologia: Patrzeć przez różowe okulary czy mówić jak ślepy o kolorach? Różne kultury – języki – światy
 9. Język a historia: Istna wieża Babel… Ile języków było, ile jest, a ile będzie? Od pierwszego słowa do e-maila…
 10. Język a geografia: Koniec języka za przewodnika. Wędrówki „z językiem w plecaku”, czyli gwarząc o gwarach
 11. Język a socjologia: Od słowa do słowa… Jakimi prawami rządzi się pogawędka (i plotkowanie) przy kawie?
 12. Język a psychologia: A słowo ciałem się stało… O tym, co „mówi” twoje ciało (nawet wtedy, gdy tego nie chcesz)

Zapraszamy na nasze spotkania i wyjazdy wszystkich zainteresowanych językiem i mową, jak również (a może właśnie: przede wszystkim!) tych, którzy dopiero poszukują swojej drogi naukowej…

Opiekun Koła: dr Karolina Lisczyk

 Facebook