Studenckie Koło Naukowe Językoznawców – sekcja historycznojęzykowa

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE KOŁA:

——————————————————————————————-

6e SKNJ sekcja historycznojęzykowa

Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców istnieje od 2003 r. Nasi członkowie i sympatycy to studenci filologii polskiej oraz doktoranci Instytutu Języka Polskiego UŚ.

W trakcie spotkań Koła dyskutowane są różne zagadnienia metodologiczne i teoretyczne z zakresu językoznawstwa historycznego. Młodzi lingwiści nie poprzestają jednak na zapoznawaniu się z językoznawczymi badaniami diachronicznymi i poczynionymi na tym gruncie ustaleniami, ale także sami próbują rozpoznać i zgłębić istotę językowych przekształceń.

Sekcja Historycznojęzykowa organizuje cykliczne – co dwa lata – konferencje naukowe „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (od 2004 począwszy), w których biorą udział zarówno studenci, doktoranci jak i młodzi doktorzy (do 35. roku życia) zainteresowani problematyką historycznojęzykową. Referaty wygłoszone w trakcie dotychczasowych spotkań naukowych złożyły się na sześć tomów opublikowanych w Katowicach nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2006; T. 2. Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2008; T. 3. A. Rejter. Katowice 2010; T. 4. Red. J. Przyklenk, A. Rejter. Katowice 2012; T. 5. Red. J. Przyklenk. Katowice 2014; T. 6. Red. J. Przyklenk, W.Wilczek. Katowice 2016).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Opiekun Koła: dr Wioletta Wilczek
Facebook

———————————————————————————————————–

KONFERENCJA

9 listopada 2016 roku w Katowicach odbyła się siódmej konferencji naukowej z cyklu
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekcję Historycznojęzykową Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego.

Relacja z konferencji znajduje się w wiadomościach na stronie internetowej IJP: http://www.ijp.us.edu.pl/?p=3213&lang=pl

——————————————————————————————————–

WCZEŚNIEJSZE SPOTKANIA

kolo-grudzien

kolo-listopad

——————————————————————————————

SPOTKANIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016:

Koło - maj

Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Języko

Koło - marzec

Koło - styczeń

Koło - grudzień

Koło - listopad