Komunikacja promocyjna

promocja

UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji praktyk wymagana jest konsultacja (z odpowiednim wyprzedzeniem) z opiekunem praktyk i uzyskanie jego akceptacji co do wyboru instytucji  i charakteru planowanych praktyk zawodowych. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest podpisanie Porozumienia o organizacji praktyk zawodowych – przez praktykodawcę i opiekuna praktyk.

 

Praktyki – krok po kroku

Ramowy program praktyk

Terminy realizowania praktyk

Miejsca realizowania praktyk

Opiekunki praktyk