dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara

Niewiara 2014
Zakład Leksykologii i Semantyki
e-mail: aleksandra.niewiara@us.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:  lingwistyka kulturowa; semantyka i pragmatyka, szczególnie w ujęciu historycznym oraz na tle porównawczym języków słowiańskich i indoeuropejskich;  językoznawstwo kognitywne;  zagadnienia pamięci zbiorowej .  Trzon badań stanowi opis przekształceń polskich stereotypów narodowych – w tym: autostereotypu i jego związków z tożsamością wspólnoty – które są rekonstruowane na podstawie prywatnych dokumentów polskiej szlachty od XVI do XX w.

Książki autorskie i współautorskie:

 Artykuły: