dr Ewelina Tyc

Tyc


Członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Filologicznego UŚ
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

e-mail: etyc.us@wp.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Polskiego. Absolwentka politologii i studiów podyplomowych PR – nowoczesna komunikacja w praktyce oraz Akademii Trenerów Biznesu; specjalizuje się w sztuce wystąpień publicznych, kreowaniu wizerunku i etykiecie.  Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia „VIA LINGUAE”. Współorganizatorka cyklu konferencji poświęconych strategiom ingracjacyjnym w przestrzeni publicznej. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się język w polityce, płeć w języku, perswazja, autopromocja, autoprezentacja w dyskursie medialnym. Z zainteresowaniami naukowymi związana jest jej działalność dydaktyczna. Prowadzi zajęcia m.in. ze sztuki autoprezentacji, sztuki argumentacji i technik perswazji, retoryki tekstu publicznego, analizy tekstu perswazyjnego, technik i metod promocji, dyskursu medialnego czy gatunków dziennikarskich.

Książki autorskie:

 • 2018: „Kawa czy herbata?” Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy. Komunikat polimodalny z perspektywy lingwistyki dyskursu, Katowice, ss. 224.

Redakcje naukowe:

 • 2018: Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych, red. A. Kalisz, E. Tyc, T. 4.
 • 2017: Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych, red. A. Kalisz, E. Tyc, Katowice, T. 3.
 • 2016: Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś, red. A.Kalisz, E. Tyc, Katowice, T. 2.
 • 2015: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, red. A. Kalisz, I. Loewe, E. Tyc, Katowice, T 1.

Artykuły:

 • 2019: Poufałość na śniadanie, czyli techniki budowania familiarności w programie śniadaniowym „Kawa czy herbata?”, [w:] Społeczność w języku – język w społeczności, red. K. Lisczyk, M. Maciołek, T.3, s. 105-119.
 • 2019: Nieestetyczne zachowania jako technika autoprezentacji w mediach masowych, [w:] Zielonogórskie seminaria językoznawcze, red. M. Steciąg, M. Kaczor, Zielona Góra, s. 151-164.
 • 2018: Prezenterzy magazynu śniadaniowego „Kawa czy herbata?” w kontekście autoprezentacji, [w:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych, red. A. Kalisz, E. Tyc, T. 4, s. 137-150.
 • 2018: Medialny obraz Górali Żywieckich w lokalnej prasie (na przykładzie dwutygodnika „Nad Sołą i Koszarawą”). Tradycja vs. współczesność, [w:] Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa, T. 4, s. 151-165.
 • 2018: Medialny obraz świata w telewizyjnych transmisjach plenerowych (wybrane przykłady), „Media i Społeczeństwo”, nr 9/2018, s.21-35.
 • 2017: „Bezludna wyspa” Niny Terentiew jako przykład kreacji wizerunku opartej na stereotypie płci, [w:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych, red. A. Kalisz, E. Tyc, Katowice, T. 3, s. 115-128.
 • 2017: Poranna zapowiedź w programie „Wstajesz i wiesz” z perspektywy genologicznej, [w:] Linguarum Silva, red. B. Mitrenga, Katowice, T.6, s. 157-170.
 • 2016: Poranna nierzeczywistość w telewizyjnym programie śniadaniowym „Kawa czy herbata?”, [w:] „Media i Społeczeństwo” , nr 6, s.122-133.
 • 2016: Wizerunek kobiety i mężczyzny w polskiej piosence, czyli stereotyp płci w obliczu globalizacji, [w:] Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś, red. A. Kalisz, E. Tyc, Katowice, s. 107-125.
 • 2015: List motywacyjny w perspektywie procesu rekrutacyjnego. Autopromocja w przestrzeni human resources (współautorstwo z Aleksandrą Kalisz), [w:] Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, red. A. Kalisz, I. Loewe, E. Tyc, Katowice, s. 55-63.
 • 2014: Językowe wyznaczniki politycznego „uśmiechu”, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków, s. 201-210.
 • 2014: Żart, sarkazm, śmiech jako bariery komunikacyjne w dyskursie politycznym, [w:] Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kraków, s. 220-229.
 • 2014: Językowe wyznaczniki stereotypu płci w dowcipach o małżeństwie, [w:] Linguarum Silva, red. B. Mitrenga, Katowice, T.3, s. 117-126.

Recenzje:

 • 2013: Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 117- 119.

Inne:

 • Sprawozdanie z seminarium pt. Tydzień z PR-em, [w:] „Studiach Medioznawczych”, nr 1/2013, s. 165-167.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Tożsamość dziennikarza, [w:] „Poradnik Językowy”, z. 6/2013, s. 99-102.
 • Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia w drodze do porozumienia, [w:] „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, Jednym językiem o dwujęzyczności, nr 2/2013, s. 11.
 • Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia w drodze do porozumienia, [w:] „Poradnik Językowy”, z. 4/2014, s. 104-107. (współautorstwo 50% z A. Kalisz).
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, [w:] „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, Gdy robi się gorąco, nr 4/2014, s. 20.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, [w:] „Studia Medioznawcze”, nr 2/2014, s.235-237.
 • Sprawozdanie z seminarium Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – edukacja, globalizacja [w:] „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”, Wielojęzyczność ważna nie tylko dla polonistów, nr 4/2015, s. 22.