dr Barbara Sambor

sambor

 

pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych

Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu
e-mail: sambor.logopedia@gmail.com

Barbara Sambor – aktorka (absolwentka Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi), logopeda medialny, neurologopeda, wykładowca na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie i w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania procesów biologicznych mających wpływ na artykulację i fonację osób zawodowo posługujących się głosem, dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia, zagadnienia z zakresu patofonetyki oraz neurogenne zaburzenia mowy. Zajmuje się m. in. terapią logopedyczną osób zawodowo posługujących się głosem oraz rehabilitacją neurologopedyczną.

Artykuły:

  • Fizjologia i anatomia układu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego jako podstawa planowania terapii głosu, [w:] „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”, pod red. D. Pluty-Wojciechowskiej i B. Sambor (w druku).
  • Logopedyczne badanie młodych adeptów sztuki aktorskiej [w:] „Logopedia Artystyczna”, pod red. S. Milewskiego i B. Kamińskiej, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk (w druku).
  • Psychofizyczne uwarunkowania zaburzeń głosu, współautor: Monika Jakowczuk; [w:] „Logopedia Artystyczna”, pod red. S. Milewskiego i B. Kamińskiej, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk (w druku)
  • Mówienie z tak zwanym. szczękościskiem – fakty i mity [w:] „Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów”, red. D. Pluta-Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  • Pluta-Wojciechowska D., Sambor B., 2015, The assessment of the biological determinants of pronunciation in foreigners learning Polish, International Conference “New Trends in Language Research and Teaching Foreign Languages”, Moskwa, s. 187-192. ISBN 978-5-9228-1398-3
  • Zaburzone wzorce połykania i pozycji spoczynkowej języka a budowa artykulacyjna głoskowych realizacji fonemów u osób dorosłych, „Logopedia” nr 43/44, 2014/2015.; wersja anglojęzyczna
  • Analiza uwarunkowań anatomiczno-czynnościowych studentów szkół teatralnych – doniesienia z badań, Logopedia Silesiana t.3, 2014, s. 250–258.
  • Rotacyzm boczny międzyzębowy z zaburzeniami odgryzania, gryzienia, żucia, „Forum Logopedyczne” nr 21, 2013. s. 109-115.