dr Adam Warzecha

Adam Warzecha br

 

 

Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
e-mail: adam.warzecha@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Śląski, 2013), absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1993). Jego zainteresowania naukowe obejmują socjolingwistykę, teorię komunikacji i mediów, public relations, reklamę, teorię dyskursu i Krytyczną Analizę Dyskursu, pogranicze wiedza/władza/język. Prowadzi działalność jako niezależny doradca i konsultant w zakresie public relations, mediów i reklamy. Prowadzi zajęcia z public relations, reklamy, etyki i socjologii języka.

Artykuły: