dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska

K_Wesierska_photo

 

 

Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania
e-mail: katarzyna.wesierska@us.edu.pl

Katarzyna Węsierska, adiunkt, logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika i logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu). Jest również absolwentką Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). W roku 2017, po spełnieniu wymaganych kryteriów –  jako pierwsza polska logopedka uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (European Fluency Specialist). Jest koordynatorką terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Uniwersytecie Śląskim. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe i praktyka logopedyczna koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z profilaktyką i skutecznością terapii logopedycznej, szczególnie w przypadku zaburzeń płynności mowy – jąkania i giełkotu. Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi emisji i higieny głosu. W latach 2017-2018 pełniła funkcję redaktor naczelnej rocznika „Forum Logopedyczne”. Aktywnie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Prowadzi lub prowadziła w przeszłości badania we współpracy z  m.in.: Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Łódzkim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, San José State University (USA), West Virginia University (USA), University of Alberta (Kanada), University of Central Florida (USA). Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach i stażach logopedycznych, m. in.: zorganizowanych przez: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, American Speech-Language-Hearing Association (USA), the Royal College of Speech and Language Therapists (UK), the Stuttering Foundation (USA), czy the Michael Palin Centre for Stammering Children (UK). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, International Fluency Association (IFA), International Cluttering Association (ICA) oraz the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Podczas Światowego Kongresu Zaburzeń Płynności Mowy w Hiroszimie, Japonia (lipiec, 2018) została wybrana na kolejną kadencję do pełnienia funkcji sekretarza International Cluttering Association (ICA) oraz redaktora ICA newsletter. Podczas 11th Oxford Dysfluency Conference (2017) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowleya (The Dave Rowley Award for International Initiatives – Stuttering), przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy.

Prace zwarte – autorskie i współautorskie:

 • Węsierska, K., & Jeziorczak, B. (2016). DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. Katowice: Komlogo.
 • Węsierska, K. (2013). Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K.  (2012). Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Unikat-2.

Redakcje naukowe:

Artykuły/rozdziały:

 • St. Louis, K.O., Węsierska, K, Saad Merouwe, S., Abou Melhem, N., Dezort, J., & Laciková, H., (2019). How Should We Interact with Adults Who Stutter? Let’s Hear from Them. W: D. Tomaiuoli (red.), Proceedings of the 3nd International Conference on Stuttering, s. 172-183. Trento: Erickson.
 • Węsierska, K., Vanryckeghem, M., Krawczyk, A., Danielowska, M., Faściszewska, M., & Tuchowska, J. (2018). Behavior Assessment Battery: Normative and psychometric investigation among Polish adults who do and do not stutter. American Journal of Speech-Language Pathology, 27, 1224–1234. Doi.org/10.1044/2018_AJSLP-ODC11-17-0187
 • Louis, K.O., Węsierska, K., & Polewczyk I. (2018). Improving Polish Stuttering Attitudes: An Experimental Study of Teachers and University Students. American Journal of Speech-Language Pathology, 27, 1195–1210. Doi.org/10.1044/2018_AJSLP-ODC11-17-0179
 • Węsierska, K., & Boroń, A. (2018). Metody interwencji logopedycznej w przypadku zaburzeń płynności mowy u małych dzieci. W: A. Domagała, & U. Mirecka (red.), Metody terapii logopedycznej (s. 551–574). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Węsierska, K., & Pakura, M. (2018). Sytuacja dorosłych zmagających się z jąkaniem w Polsce w opiniach logopedów i osób jąkających się. W: K. Węsierska (red.) przy współpracy K. Gaweł, Zaburzenia płynności mowy (s. 113–130). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 • Piętkowa, R., Płusajska-Otto, A., & Węsierska, K. (2018). Trening wystąpień publicznych w terapii zaburzeń płynności mowy. W: Węsierska (red.) przy współpracy K. Gaweł, Zaburzenia płynności mowy (s. 252–271). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 • Buchta, R., Sujkowska-Sobisz, K., & Węsierska, K. (2018). W hołdzie wybitnym balbutologopedom – Stanisławowi Wilczewskiemu i Gene’owi J. Bruttenowi. W: K. Węsierska (red.) przy współpracy K. Gaweł, Zaburzenia płynności mowy (s. 272–279). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 • Langdon, H.W., Gaweł, K., & Węsierska, K. (2018). Diagnozowanie zaburzeń w komunikacji językowej u osób bilingwalnych – praca w zespole logopedy i tłumacza W: E. Czaplewska E., red., Logopedia międzykulturowa (s. 209-234).Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Węsierska, K., & Krawczyk, A. (2017). Wsparcie dziecka jąkającego się w środowisku edukacyjnym. W: K. I. Bieńkowska, I. Marczykowska, A. Myszka (red.), Głos – Język – Komunikacja 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi (s. 13–30). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Węsierska, K. (2017). Czy jąkaniu można zapobiec? Wczesna interwencja logopedyczna w zaburzeniach płynności mowy u dzieci. W: L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu (s. 33–44). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Tuchowska, J., & Węsierska, K. (2017). Rola grup samopomocowych dla osób jąkających się w profilaktyce logopedycznej, W: K. Parys, M. Pasteczka, J. Sikorski (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Konteksty indywidulane i środowiskowe, tom 4.2, (s. 292–303). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Węsierska, K., Laszczyńska, A., & Pakura, M. (2017). Wczesna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym w Polsce – w opiniach logopedów i rodziców dzieci jąkających się. Forum Logopedyczne, 25, 81–96.
 • Węsierska, K. (2016). Giełkot – zagadnienie wciąż słabo znane. Głos po lekturze książki Yvonne Van Zaalen i Isabelli Reichel „Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment” (Bloomington, 2015, 294 s.), Forum Lingwistyczne, 3, 151–158.
 • Węsierska, K., Przepiórka, A., Błachnio, A., & St. Louis, K. O. (2016). Attitudes of Polish Teachers Toward Stuttering, „Proceedings of the 2015 International Fluency Congress – Lisbon, Portugal”, rozdział XXVIII, ss. 6
 • Langevin, M., Węsierska, K., Węsierska, M., & Gacka, E. (2016). Bullying experienced by Polish children who stutter and their peers, „Proceedings of the 2015 International Fluency Congress – Lisbon, Portugal”, rozdział XI, ss. 7.
 • Gaweł, K., Langdon, H.W., & Węsierska, K. (2015). Interpreter-assisted speech-language intervention in Poland: needs, possibilities and prospects. Neurolingwistyka Praktyczna, 1, 50–65.
 • Węsierska, K. (2015). Współwystępowanie zaburzeń płynności mowy i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym. W: D. Pluta-Wojciechowska (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, (s. 131–142). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Węsierska, K., & Vanryckeghem, M.  (2015). A comparison of communicative attitudes among stuttering and nonstuttering Polish preschoolers using the KiddyCAT, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 193c, 278–284.
 • Węsierska, K., & Pakura, M. (2015). Wsparcie dziecka z problemami w komunikowaniu się w środowisku szkolnym. Wielkopolski Przegląd Logopedyczny,  1/13, 29–40.
 • Węsierska, K. (2015). Logopeda specjalista zaburzeń płynności mowy. W: K. Węsierska (red.),  Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1 (s. 101–114). Katowice: Komlogo – Uniwersytet Śląski.
 • Węsierska, K., Gacka, E., Langevin, M.,  & Węsierska, M. (2015). Sytuacja szkolna dzieci jąkających się w Polsce – wstępne wyniki badań i strategie pomocy. W: K. Węsierska (red.),  Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1 (s. 221–236). Katowice: Komlogo – Uniwersytet Śląski.
 • Węsierska, K., Myszka, A., Płusajska-Otto, A.,& St. Louis, K.O. (2015). Osoby z giełkotem w społeczeństwie – diagnostyka, świadomość społeczna, postulaty. W: K. Węsierska (red.),  Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1 (s. 251–264). Katowice: Komlogo – Uniwersytet Śląski..
 • Błachnio, A., Przepiórka, A., St. Louis, K. O., Węsierska, K., & Węsierska, M. (2015). Postawy społeczne wobec jąkania w Polsce – przegląd badań z użyciem POSHA-S. W: K. Węsierska (red.),  Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1 (s. 89–100).  Katowice: Komlogo – Uniwersytet Śląski.
 • Langdon, H.W., Tsai, P.T., & Węsierska, K. (2015). Evidence-Based Practice in Stuttering: Views from American and Polish Clinical Perspectives. Forum Logopedyczne,  23, 8–16.
 • Węsierska, K., Węsierska, M., Beste Guldborg, A., & St. Louis, K. O. (2015). A Comparison of Knowledge and Attitudes toward Stuttering of Polish SLPs and SLP Students. In: K.O. St. Louis (ed.), Stuttering meets stereotype, stigma, and discrimination: An overview of attitude research (p. 216–225). Morgantown: West Virginia University Press.
 • Moćko, N., & Węsierska, K. (2015). Sytuacja dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkole. W: A. Guzy, M. Wójcik-Dudek, & B. Niesporek-Szamburska (red.), Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się (s. 79–98). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Węsierska, K., Vanryckeghem, M., Jeziorczak, B.,  & Wilk, B. (2014). Porównanie postaw komunikacyjnych mówiących płynnie i jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym – standaryzacja polskiej wersji testu KiddyCAT©, Forum Logopedyczne, 22, 70– 79.
 • Węsierska, K. (2014). Interwencja logopedyczna w przypadku jąkania u osób bilingwalnych. W: I. Loewe & K. Kuros-Kowalska (red.), Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia (s. 119–136). Gliwice: Komlogo.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2013). Social and Economic Consequences of Using the Procedures of Effective Speech-Language Pathology Prevention. In: L. Pekarčík, E. Janigová, & A. Weissbrot-Koziarska (eds.), Sociálna práca, manažment a ekonómia – prínosy a limity vedy pre teóriu a prax: zborník referátov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 5. jún 2013, Dolný Kubín (p. 235–242). Ružomberok: Verbum – Vydavateľstvo Katolíckej Univerzity v Ružomberku.
 • Węsierska, K. (2013). Udział rodziców w procesie interwencji logopedycznej w jąkaniu u małych dzieci. W: A. Sobczak, & D. Mülle (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji (s. 11–21). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Węsierska, K. (2013). Badanie wpływu zastosowania podejścia Palin PCI w terapii jąkania u polskojęzycznego dziecka – studium indywidualnego przypadku. W: M. Michalik, A. Siudak, & H. Pawłowska-Jaroń (red.), Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Nowa Logopedia. Tom 4 (s. 295–316). Kraków: Collegium Columbinum.
 • Węsierska, K., & Pietnoczka, J. (2013).  Jąkanie w Internecie. W: A. Hajdukiewicz (red.), Pedagogika, Badania, Dyskusje, Otwarcia. I Zeszyt Naukowy: Globalizacja. Szanse i inspiracje dla edukacji i wychowania (s. 119–128). Kielce: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.
 • Węsierska, K. (2013). Badanie rozpowszechnienia zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym, Wychowanie Na Co Dzień, 7-8 , 238-239.
 • Węsierska, K., Jeziorczak, B., & Chrostek, A. (2013). Profilaktyka i wczesna interwencja w jąkaniu u małych dzieci. W: K. Węsierska, & N. Moćko (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2 (s. 187–212). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kuros, K., & Węsierska, K. (2013). Rola nauczyciela w promowaniu dobrej komunikacji w środowisku szkolnym. W: E. Kochanowska, & J. Skibska (red.), Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Dylematy, poszukiwania i inspiracje (s. 267–277). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.
 • Węsierska, K. (2013). Zastosowanie Lidcombe Program w terapii jąkającego się dziecka w wieku przedszkolnym. W: K. Węsierska K., & A. Podstolec (red.), W świecie logopedii – studia przypadków. Tom 2 (s. 135–158). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mielewska, A., & Węsierska, K. (2013). Zastosowanie metod Palin PCI i Lidcombe Program w terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Skibska (red.), Wspieranie rozwoju małego dziecka (s. 93–120). Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo Naukowe ATH, Wydawnictwo LIBRON.
 • Węsierska, K., Szykowska, H., & Szymura, A. (2013). Kluby „J”, Klub ludzi mówiących płynnie – rola grup samopomocy dla osób jąkających się. Forum Logopedyczne, 21, 145–152.
 • Węsierska, K. (2012). Zaburzenia płynności mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. W: I. Nowakowska-Kempna (red.). Studia z logopedii i neurologopedii (s. 237–272). Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM.
 • Węsierska, K. (2012). The (Pre)school Situation of Children with Communication Disorders. In: A. Sobczak, & M. Znajmiecka-Sikora (eds.), Development and Supporting of the Development from the Perspective of the Human Sciences – Opportunities and Threats (s. 139–154). Łódź: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego.
 • Węsierska, K., & Mielewska, A. (2012). Wykorzystanie metody interakcyjnej rodzic– dziecko Palin PCI w diagnozie i terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Błeszyński (red.), Medycyna w logopedii. Terapia. Wspomaganie-Wsparcie, Trzy drogi – jeden cel (s. 67–75). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2012). Wczesna identyfikacja zaburzeń mowy w praktyce nauczyciela – prezentacja narzędzia diagnostycznego. W: C. Langier (red.) Współczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (s. 395–407). Bielsko-Biała: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.
 • Węsierska, K. ( 2012). Kompleksowa diagnoza jąkania wczesnodziecięcego podstawą skutecznej terapii. W: M. Michalik, A. Siudak & Z. Orłowska-Popek (red.), Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej. Nowa Logopedia. Tom 3 (s. 407–434). Kraków: Collegium Columbinum.
 • Węsierska, K. (2012). Logopedzi wobec diagnozy i terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: A. Podstolec & K. Węsierska (red.), W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne. Tom 1 (s. 211–236). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Agencja Artystyczna PARA.
 • Węsierska, K., & Kuros, K. (2012). Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa. W: J. Skibska & M. Martyniak (red.), Dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii (s. 51–72). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej..
 • Węsierska, K. (2012). Wczesna interwencja w przypadku objawów jąkania u małych dzieci. W: J. Porayski-Pomsta & M. Przybysz-Piwko (red.), Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka. Z Prac Towarzystwa Kultury Języka. Tom VIII (s. 217–228). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Moćko, N., & Węsierska, K. (2012). Wykorzystanie wideocoachingu w pracy nad emisją i ekspresją głosu. Forum Logopedyczne, 20, 168–178.
 • Mazur, M., & Węsierska, K. (2012). Czynniki genetyczne w etiologii jąkania – doniesienia z badań. Forum Logopedyczne, 20, 90–94.
 • Węsierska, K. (2012). Problem jąkania się dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Skibska & D. Larysz  (red.), Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka (s. 107–132). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.
 • Węsierska, K. (2012). Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym. W: K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1 (s. 25–47). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Węsierska, K. (2012). Profilaktyka jąkania i wspieranie ucznia jąkającego się. W: E. Kochanowska & J. Wojciechowska (red.), Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka (s. 183–201). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.
 • Jeziorczak, B., & Węsierska, K.(2011). Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności. Wczesna interwencja logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia. Wychowanie Na Co Dzień, 7–8 (214–251), I–VII.
 • Jeziorczak, B., & Węsierska, K. (2011). Jakość relacji logopeda – rodzic dziecka jąkającego się a skuteczność terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Gruba (red.), Wybrane problemy logopedyczne (s. 51–66). Gliwice: Wydawnictwo Fonem.
 • Węsierska, K. (2011). Udział rodziców w terapii opóźnionego rozwoju mowy na przykładzie kanadyjskiego programu Do rozmowy potrzeba dwojga – It Takes Two to Talk The Hanen Program® for Parents, Forum Logopedyczne, 19, 94–101.
 • Płusajska-Otto, A., & Węsierska, K. (2010). Rola nauczyciela w profilaktyce i terapii jąkania. W: K. Baranowicz, A. Sobczak & M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne (s. 239–245). Łódź: Pracownia Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Węsierska, K. (2010). Interakcyjna Terapia Rodzic–Dziecko – Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym, Forum Logopedyczne, 18, 23– 33.
 • Płusajska-Otto, A., & Węsierska, K. (2009). Znaczenie współpracy logopedy i nauczyciela w terapii dziecka jąkającego się. Forum Logopedyczne, 17, 29–34.
 • Węsierska, K. (2009). Zaburzenia płynności mówienia u dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna. Logopeda, 1(7), 103–118 [czasopismo internetowe, dostępne na stronie: www.logopeda.org.pl ].
 • Węsierska, K., & Zipper-Malina, B. (2009). Zaburzenia płynności mowy u dzieci z zespołem Downa. Forum Logopedyczne, 16, 23–28.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska K. (2009). Zaangażowanie rodziców/opiekunów w terapię dziecka z opóźnionym rozwojem mowy warunkiem skuteczności terapii logopedycznej. Forum Logopedyczne, 16, 18–22.
 • Stasiczek, A., & Węsierska, K. (2008). Trening dobrego mówcy – przygotowanie młodzieży do wystąpień przed publicznością. Forum Logopedyczne, 14, 21–25.
 • Węsierska, K. (2007). Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej – rola nauczyciela. Wychowanie Na Co Dzień, 6 (165), 8–11.
 • Węsierska, K. (2007). Współpraca logopedów i pediatrów determinantą skutecznej opieki logopedycznej. Forum Logopedyczne, 13, 28–30.
 • Węsierska, K. (2006). Niepłynność mowy wśród dzieci w wieku przedszkolnym – profilaktyka i wczesna interwencja w dysfluencji. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 11, 45–54.
 • Michalak-Widera, I., Węsierska, K., & Zipper-Malina, B. (2006). Wczesna stymulacja językowa dziecka o nieharmonijnym rozwoju drogą do świata kultury. W: J. Baran & S. Olszewski (red.), Świat pełen znaczeń kultura i niepełnosprawność (s. 679–688). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Bosko, J., Marzec, R., & Węsierska, K. (2005). Czy walka z jąkaniem może być przygodą. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 9, 54–59.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2005). Aby nasze dzieci pięknie mówiły… Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 9, 50–53.
 • Kasprzyk, B., Stasiczek, A., & Węsierska, K. (2005). Szkoła przyjazna uczniowi jąkającemu się – wyzwaniem dla logopedów.  Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 8,  38– 44.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2004). O emisji i higienie głosu ucznia i nauczyciela raz jeszcze. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 7, 46–49.
 • Bełkot, B., Michalak-Widera, I., Palacz, J.,  & Węsierska, K. (2004). Mowa jako narzędzie ekspresji dziecka. W: K. Krasoń & B. Mazepa-Domagała  (red.), Ekspresja twórcza dziecka. Konteksty – inspiracje – obszary realizacji. Katowice: Wydawnictwo Librus,.
 • Kasprzyk, B., & Węsierska, K. (2003). Jąkać się czy nie jąkać — oto jest pytanie. Biuletyn Logopedyczny, 3, 23–26.
 • Chęciek, M., Bartkowicz, Z., Pielecki, A., & Węsierska, K. (2002). Postępy terapii jąkających się dzieci i młodzieży prowadzonej w warunkach turnusowych. Logopedia,  30,  201–213.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2002). Gdy mowa dziecka opóźnia się. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 3, 17–19.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2002). O terapii dyslalii jeszcze inaczej. Śląskie Wiadomości Logopedyczne, 2, 15–17.
 • Artykuły hasłowe do Encyklopedii logopedii (wersja elektroniczna) pod redakcją E. Łuczyńskiego i J. Gruby.

Tłumaczenie i adaptacja narzędzi logopedycznych:

 • Vanryckeghem, M., & Brutten, G.J. (2015). KiddyCAT – Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym (The KiddyCAT© Communication Attitude Test For Preschool and Kindergarten Children Who Stutter), tłumaczenie i adaptacja K. Węsierska. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 • Public Opinion Survey of Human Attributes – Cluttering (POSHA-Cl) – Kwestionariusz do badania opinii społecznych na temat ludzkich cech i właściwości – giełkot, autor Kenneth O. St. Louis, tłumaczenie K. Węsierska.
 • Teasing and Bulliying Questionnaire–Revised (TBQ-R)Dokuczanie i znęcanie się nad jąkającymi się dziećmi – kwestionariusz dla dzieci – wersja zaktualizowana, autorka Marilyn Langevin, tłumaczenie i adaptacja K. Węsierska we współpracy z M. Węsierską.
 • The Predictive Cluttering Inventory (PCI) Prognozowanie giełkotu – inwentarz cech, autor David A. Daly, Tłumaczenie K. Węsierska. Dostęp: http://associations.missouristate.edu/ica/
 • Palin PCI Initial Screening FormArkusz badania przesiewowego w przypadku objawów niepłynności mowy, autorki Elaine Kelman i Alison Nicholas, tłumaczenie K. Węsierska [Dostęp: Węsierska, K. (2010). Interakcyjna Terapia Rodzic–Dziecko – Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym, Forum Logopedyczne, 18, 23–33].
 • Palin Parent Rating Scales – Skala Palin dla rodzica dziecka jąkającego się, autorki Sharon Millard, Susan Edwards, Francis Cook, tłumaczenie K. Węsierska. [Dostęp: Węsierska, K. (2013). Badanie wpływu zastosowania podejścia Palin PCI w terapii jąkania u polskojęzycznego dziecka – studium indywidualnego przypadku. W: M. Michalik, A. Siudak & H. Pawłowska-Jaroń(red.). Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Nowa Logopedia. T. 4 (s. 295–316). Kraków: Collegium Columbinum. Polska wersja językowa dostępna także online: https://www.palinprs.org.uk/secure/pprs_connect.php]
 • Decision streams based on chronic stuttering risk factorsWybór strategii wczesnej interwencji logopedycznej na podstawie analizy czynników ryzyka jąkania chronicznego, autorka Patricia Zebrowski, tłumaczenie K. Węsierska [Dostęp: Węsierska, K., Jeziorczak, B., & Chrostek, A. (2013). Profilaktyka i wczesna interwencja w jąkaniu u małych dzieci. W: K. Węsierska & N. Moćko (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 2 (s. 187–212). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Redakcja naukowa lub merytoryczna publikacji obcojęzycznych:

 • Schneider, P. (2017). Moje dziecko się jąka – co mogę zrobić? Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci jąkających się (Stottern bei Kindern erfolgreich bewältigen: Ratgeber für Eltern und alle, die mit stotternden Kindern zu tun haben).  Katowice: Centrum Logopedyczne.
 • Hood S.B., red. (2015). Jąkanie – eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów (Advice to those who stutter. Expert help from 28 therapists who stutter themselves). Katowice: Centrum Logopedyczne.
 • Chmela, K., Reardon N. (2014). Jak skutecznie pracować z postawami i emocjami w terapii jąkania, (The School-Age Child Who Stutters: Working Effectively With Attitudes and Emotions).  Katowice: Centrum Logopedyczne.
 • Schneider, P. (2014). Kto-kto-kto robi hu-hu-hu? (Who-who-who goes hoo-hoo-hoo?/Was ist ein U-U-Uhu?). Katowice: Centrum Logopedyczne.
 • Guitar, B., & Peters, T. J. (2014). Dobór metod terapii jąkania. Przewodnik dla logopedów, (Stuttering: An integration of contemporary therapies). Katowice: Centrum Logopedyczne.
 • Kelman, E., & Nicholas, A. (2013). Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Podejście interakcyjne rodzic–dziecko – Palin PCI, (Practical Intervention for Early Childhood Stammering. Palin PCI Approach), Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 • Guitar, B., & Conture, E.G. (2012). Dziecko, które się jąka. Informacje dla pediatry, (The child who stutters: to the pediatrician), Katowice: Centrum Logopedyczne.

Publikacje popularnonaukowe, materiały do terapii logopedycznej

 • Węsierska, K., & Jeziorczak, B. (2011). Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem. Katowice: Wydawnictwo Centrum Logopedyczne.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2011). Potrafię mówić, kreślić i wycinać. Dźwięki wokół nas. Część II. Katowice: Wydawnictwo Unikat 2.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2010). Potrafię mówić, kreślić i wycinać. Zwierzęta wokół nas. Część I. Katowice: Wydawnictwo Unikat 2.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2009). Będę wielkim mówcą. Zabawy buzi i języka dla każdego smyka. Katowice: Wydawnictwo Unikat 2.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2005). Szumiące wierszyki. Katowice: Wydawnictwo Unikat 2.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2001). Syczące wierszyki. Katowice: Wydawnictwo Unikat 2.
 • Michalak-Widera, I., & Węsierska, K. (2001). Aby nasze dzieci mówiły pięknie. Katowice: Wydawnictwo Unikat 2.