dr Wioletta Wilczek

dr WWilczek


opiekunka I, II i III roku komunikacji promocyjnej i kryzysowej
administratorka strony internetowej Instytutu Języka Polskiego – www.ijp.us.edu.pl

Zakład  Historii Języka Polskiego
e-mail: wiolettawilczek@gmail.com

Wioletta Wilczek – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła filologię polską i kulturoznawstwo. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. W latach 2014-2018 opiekunka sekcji historycznojęzykowej Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Stopień doktora uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej zatytułowanej Język hobbystycznych portali internetowych w perspektywie lingwistyki płci i socjolingwistyki (na przykładzie portali motoryzacyjnych). Praca powstała pod naukowym kierunkiem dra hab. prof. UŚ Artura Rejtera. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół lingwistyki płci, socjolingwistyki, polszczyzny śląskiej, lingwistyki kulturowej i języka Internetu.

 

Książki:

Redakcje naukowe:

  • Wilczek W., red.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 7, Katowice 2019, ss. 192.
  • Przyklenk J., Wilczek W., red.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6, Katowice 2016, ss. 160.

Artykuły:

Inne: