Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

O KONFERENCJI PROGRAM GOŚCIE SPECJALNI PATRONATY ORGANIZATORZY
REJESTRACJA

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne organizowanej przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Spotkanie naukowe odbędzie się w dniach  8-9 czerwca 2018 roku w Katowicach.

Dziś wciąż powszechnie twierdzimy, że lubimy demokrację i samorządność. Twierdzimy również, że lubimy wolność wypowiedzi, szacunek dla inności i zrozumienie drugiego człowieka. Deklarujemy poparcie dla tych wartości, ale zbyt mało myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, by przekazać je następnemu pokoleniu, tym samym zapewniając im przetrwanie.

Martha C. Nussbaum: Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa 2016, s. 160

Celem konferencji jest wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jego modelem/modelami oraz rolą, jaką odgrywa ono we współczesnym świecie.

Konferencję kierujemy do szerokiego grona odbiorców – zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. Konferencja jest adresowana ponadto do wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu partycypacji obywatelskiej.

programie konferencji zaplanowano dwie trzydziestominutowe sesje posterowe (8 czerwca godz. 13.45 − 14.15 oraz 9 czerwca godz. 13.15 − 13.45), w których udział jest bezpłatny.  Do przygotowania plakatu zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształtowaniem (się) społeczeństwa obywatelskiego, a przede wszystkim organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, młodzieżowe rady miast, studentów, doktorantów, pracowników naukowych.

Termin zgłaszania posterów upływa 31 kwietnia 2018 roku. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: konferencjaobywatelska@gmail.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: POBIERZ TUTAJ

Łączymy wyrazy szacunku

dr Ewa Ficek dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz dr Magdalena Ochwat dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek
Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach