Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

O KONFERENCJI PROGRAM GOŚCIE SPECJALNI PATRONATY ORGANIZATORZY
REJESTRACJA

 

Dziś wciąż powszechnie twierdzimy, że lubimy demokrację i samorządność. Twierdzimy również, że lubimy wolność wypowiedzi, szacunek dla inności i zrozumienie drugiego człowieka. Deklarujemy poparcie dla tych wartości, ale zbyt mało myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, by przekazać je następnemu pokoleniu, tym samym zapewniając im przetrwanie.

Martha C. Nussbaum: Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa 2016, s. 160

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniach  8-9 czerwca 2018 roku w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4).

Do udziału w konferencji w charakterze słuchaczy (dyskutantów) zapraszamy zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. Konferencja jest adresowana ponadto do wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu partycypacji obywatelskiej.

Informujemy również, że udział w konferencji jest bezpłatny. Planujemy jednak przygotować dla wszystkich uczestników konferencji imienne certyfikaty potwierdzające udział w tym popularno-naukowym wydarzeniu, dlatego prosimy zainteresowanych o oficjalne zgłoszenie swojego udziału w konferencji przez program rejestracyjny dostępny na stronie: http://www.ijp.us.edu.pl/?page_id=5776&lang=pl (należy kliknąć w czerwony napis REJESTRACJA, a później wprowadzić dane wedle podanych wskazówek).

Termin zgłaszania chęci udziału w konferencji upływa 31 maja 2018 roku. W przypadku  dodatkowych pytań prosimy pisać na adres: konferencjaobywatelska@gmail.com

 

Łączymy wyrazy szacunku

dr Ewa Ficek dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz dr Magdalena Ochwat dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek
Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach