Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

O KONFERENCJI PROGRAM GOŚCIE SPECJALNI PATRONATY PARTNERZY

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne organizowanej przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Spotkanie naukowe odbędzie się w dniach  8-9 czerwca 2018 roku w Katowicach.

Dziś wciąż powszechnie twierdzimy, że lubimy demokrację i samorządność. Twierdzimy również, że lubimy wolność wypowiedzi, szacunek dla inności i zrozumienie drugiego człowieka. Deklarujemy poparcie dla tych wartości, ale zbyt mało myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, by przekazać je następnemu pokoleniu, tym samym zapewniając im przetrwanie.

Martha C. Nussbaum: Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. Warszawa 2016, s. 160

Celem konferencji jest wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jego modelem/modelami oraz rolą, jaką odgrywa ono we współczesnym świecie.

Konferencję kierujemy do szerokiego grona odbiorców – zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. Konferencja jest adresowana ponadto do wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu partycypacji obywatelskiej.

Pozostawiając Państwu wybór zagadnień szczegółowych wymagających głębszego zbadania/rozważenia, pragniemy tymczasem zaproponować następujące obszary tematyczne:

1) koncepcja/e społeczeństwa obywatelskiego a jej/ich urzeczywistnienia;
2) kompetencje (i inicjatywy) obywatelskie – wczoraj i dziś;
3) aksjologiczny wymiar kształtowania postawy obywatelskiej;
4) edukacja obywatelska − funkcje, formy, wyzwania;
5) możliwości i ograniczenia komunikacyjne ideologicznych wspólnot dyskursywnych;
6) dialog społeczny; strategie językowe i/lub pozajęzykowe budujące relacje podmiotów społeczeństwa obywatelskiego;

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje wyżywienie, materiały konferencyjne oraz przygotowanie publikacji multimedialnej tzw. mbooka stanowiącego połączenie tradycyjnego ebooka z nagraniami filmowymi, w której zgromadzone zostaną wygłoszone referaty.

Prosimy, aby formularz zgłoszeniowy przesłać do 15 marca 2018 r. na adres: konferencjaobywatelska@gmail.com (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: POBIERZ TUTAJ

Łączymy wyrazy szacunku

dr Ewa Ficek dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz dr Magdalena Ochwat dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek
Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach