Historię IJP tworzyli…

Jubileusz 40-lecia istnienia Instytutu Języka Polskiego to wyjątkowa okazja, by przypomnieć sylwetki osób, których wieloletnia praca naukowa złożyła się na bogaty i różnorodny dorobek IJP, ukształtowała kierunki badawcze i sprawiła, że nasz Instytut jest znany w kraju i za granicą.

prof. zw. dr hab., d.h.c. Uniwersytetu Śląskiego Irena Bajerowa

dr Urszula Burzywoda

prof. UŚ dr hab. Antonina Grybosiowa

prof. zw. dr hab. Alina Kowalska

prof. zw. dr hab. Władysław Lubaś

prof. dr hab. Danuta Ostaszewska

prof. zw. dr hab. Edward Polański

prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira

prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń

prof. UŚ dr hab. Olga Wolińska

prof. dr hab. Henryk Wróbel

dr Krystyna Zabierowska

prof. zw. dr hab. Piotr Żmigrodzki