prof. zw. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Pracował w Instytucie Języka Polskiego od 1989, a od 2008 roku w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie do 2016 był dyrektorem, a następnie kierownikiem Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego (www.wsjp.pl). Jest autorem licznych monografii i artykułów naukowych na temat m.in. składni, semantyki, leksykografii współczesnego języka polskiego.

Listę publikacji prof. Żmigrodzkiego można znaleźć na stronie IJP PAN: https://ijp.pan.pl/nasi-pracownicy/profesorowie-zwyczajni/prof-zw-dr-hab-piotr-zmigrodzki [fotografia pochodzi z tejże strony].