Koło Naukowe Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego

Koło Naukowe Młodych Logopedów zostało założone przez studentów oraz absolwentów komunikacji promocyjnej i kryzysowej, specjalności logopedycznej, których zafascynowała ta tematyka i chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu logopedii oraz komunikacji interpersonalnej. W spotkaniach koła mogą także uczestniczyć doktoranci, osoby rozważające wybór specjalności logopedycznej czy podjęcie studiów logopedycznych, w tym podyplomowych – każdy zainteresowany tą dziedziną wiedzy.

Działania Koła będą skupione na zdobywaniu oraz pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu nauk o komunikacji i jej zaburzeniach, w tym zagadnień takich, jak: bilingwizm, trudności artykulacyjne, czy zaburzenia płynności mowy. Zamysłem inicjatorów projektu jest umożliwienie uczestnikom spotkań Koła wszechstronnego rozwoju w zakresie logopedii. Działania Koła będą przybierały różnorodne formy, pozwalające członkom na zdobywanie wiedzy, doświadczeń oraz poszerzanie swoich kompetencji społecznych i interpersonalnych, takich jak: przygotowanie i prezentacje referatów podczas minikonferencji, seminaria studenckie z udziałem ekspertów, warsztaty, mające na celu podnoszenie społecznej świadomości dotyczącej zaburzeń mowy oraz wiele innych.

Opiekunem Koła jest dr hab. Katarzyna Węsierska.

Zachęcamy do współpracy oraz aktywnego włączenia się w działania Koła. Pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie.

Facebook Koła